Aktualny darmowy program PIT za 2013

Najnowszy aktualny program PIT, wszystkie najnowsze druki PIT w jednym programie

2014-04-24

 Pit za 2013/2014

Najistotniejszą kwestią, o jakiej powinieneś rozważyć nim weźmiesz się za sporządzanie rocznej formularzy PIT, jest stosowne narzędzie, które nie tylko zaręczy Pani lub Panu, że zeznanie będzie sporządzone należycie, ale też zaręczy maksymalny osiągalny zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Zapewni Tobie to tylko nasz program, który jako unikalny w Polsce zawiera Kreatora PIT, który zapewnia maksymalny możliwy zwrot wpłaconego podatku dochodowego. Ponad wymienionych, druk PIT-38 rozliczają dodatkowo osoby, które objęły udział w spółkach posiadających osobowość prawną lub wkład w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny (jednak nie pod postacią przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części). Ważne, iż Program PITy 2013 przypilnuje wielkości limitów obowiązujących dla danych ulg podatkowych, dlatego korzystając z Programu nie trzeba martwić się obwarowaniami prawno-skarbowymi – aplikacja wspomoże Cię w poprawności dokonywanych odliczeń, gdyż nie zezwoli na przekroczenie określonego limitu.

Jeśli jesteś płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i skorzystasz z tego rozwiązania przesyłając deklaracje i informacje – możesz liczyć na istotną oszczędność czasu i pieniędzy, które spożytkujesz w inny efektywny sposób dla swojej fi rmy. Bo e-Deklaracje to nie tylko uniknięcie przygotowywania papierowych formularzy, ich kopertowania i wysyłania do właściwych naczelników urzędów skarbowych, ale także weryfikacja kompletności dokumentów i sprawdzanie poprawności składanych danych w szerokim zakresie. Objaśniamy, że możliwe jest wypełnianie deklaracji podatkowej PIT-37 indywidualnie, istnieje również możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, jak i możemy rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Kwotą wolną od podatku nazywana jest wysokość dochodu, od której podatnik nie ma obowiązku odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochód mieszczący się w kwocie wolnej od podatku, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego względem organów skarbowych.

Podatnik jest w stanie rozliczać w PIT 36L tylko składki na ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne, ulgę abolicyjną, dostarczyć 1 procent podatku na rzecz fundacji. Rozliczanie PIT-37 przez Internet to najwygodniejszy sposób na wypełnienie PIT. Nie ma potrzeby nic pobierać, ani instalować, ani tym bardziej wychodzić z domu w celu złożenia deklaracji PIT w urzędzie skarbowym. W dodatku aplikacja PIT-37 online jest w pełni darmowa. Przy pomocy naszej aplikacji do wypełniania PIT możecie wysłać deklarację podatkową wprost do urzędu skarbowego. Nie musicie stać w kolejkach – wszystko uda się zrobić przez Internet! Dziś omawiamy Państwu nowy program - Program PIT 2013/2014 taxmachine.pl obsługujący formularze PIT rozliczające 2013 rok. Za pomocą mojej aplikacji wypełnią Państwo wszystkie formularze podatkowe: PIT-39, PIT-38, PIT-37, PIT-36L, PIT-28, PIT-36. Tak samo jak w zeszłym rok wymieniony program wyposażony jest w podpowiedzi, które pomagają w trakcie wypełniania zeznania podatkowego za 2013 rok.

Program do wypełniania pit 2013

Skorzystanie z zniżki podatkowej jest możliwe jedynie w przypadku właściwie wypełnionych załączników PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne dodatki PIT w rozliczeniu 2013/2014. Zeznania PIT 39 nie wyliczają biznesmeni, jacy wyprzedają posesje przyporządkowane do aktywów ich jednostki gospodarczej. Jeśli uzyskaliśmy dochody za granicą nie możemy rozliczać się przy pomocy formularza PIT-37. Dochody takie są wykazywane na załączniku PIT/ZG. Załącznik ten może być składany tylko z formularzami PIT 36, PIT 36L, PIT 38 i PIT 39.

Program rozliczenia pit 2013

Jak już wspomnieliśmy rozliczanie się poprzez PIT-28 oferuje liczną gamę upustów. Nie możemy natomiast rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani też jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Mamy natomiast możliwość przekazania swojego 1% podatku na jakiś cel – mamy tu na myśli organizacje pożytku publicznego. Istnieje także możliwość wysłania swojego zeznania w formie elektronicznej. Wówczas przesyłamy nasze rozliczenie przez internet, również w trybie online. Pewnie zawsze co roku martwisz się czy dasz radę utworzyć i przesłać do Urzędu Podatkowego zeznanie PIT. Nie jest to bezproblemowa sprawa także taka bojaźń jest uprawniona. W formularzu PIT 37 mogą być rozliczane jedynie te przychody, od których zaliczki na podatek dochodowy były odprowadzane przez płatnika (np. pracodawcę lub zleceniodawcę). Podatek naliczany jest na zasadach ogólnych – 18% od przychodów poniżej 85 528 zł i 32% od nadwyżki ponad tę kwotę.

Wyszukujesz dobrego i bezpłatnego programu do deklaracji PIT-37? Doskonale trafiłeś! Z myślą o polskich podatnikach przygotowaliśmy szybką, intuicyjną i co najważniejsze bezbłędną aplikację do wypełniania PIT-37. Wspomniany program możesz zarówno pobrać na własny komputer, jak i uruchomić przez internet (program pit-37 online). Obie wersje działają w taki sposób. Od Ciebie zależy, z której jest Ci wygodniej skorzystać. Za pomocą przedstawianego programu wypełnisz nie tylko PIT-37, ale również inne zeznania podatkowe wraz z załącznikami. Podsumowując za pomocą omawianego programu do PIT wypełnisz PIT-39, ZAP 3, PIT-36, PIT-37, PIT/ZG, NIP 2, PIT/O, PIT-38, PIT-2K, PIT/B, PIT-36l, PIT-28 i wszystkie inne załączniki do zeznań podatkowych. Zeznanie roczne można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Wybór sposobu rozliczenia się z urzędem skarbowym zależy od preferencji podatnika. Zaletą składania e-deklaracji jest znaczna oszczędność czasu i brak konieczności wychodzenia z domu. Zarówno papierowy jak i elektroniczny formularz podatkowy można wypełnić korzystając z PIT 2013 program. Druki PIT roczne wysyłamy do 30 kwietnia po roku podatkowym, jednym z wyjątków jest deklarację PIT-28, które musimy dostarczyć do 31 stycznia.

Podatnik jest w stanie odejmować w PIT-36l tylko składki na ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne, ulgę abolicyjną, wysłać jeden procent podatku na konto OPP. Nie baw się w ściąganie i drukowanie deklaracji PIT. Utwórz PIT przez sieć i prześlij prosto do Urzędu Podatkowego drogą elektroniczną. Gdy osoba w ciągu roku traci uprawnienie do rozliczeń liniowych (19 procent) – gdy osiągnie z własnej jednostki gospodarczej zarobki z tytułu usług, odpowiadających operacjom, które podatnik lub co najmniej jeden z udziałowców działalności robił lub wykonuje w roku fiskalnym na rzecz byłego lub aktualnego pracodawcy – obywatel za cały rok składa Pit 36, a nie PIT 36L.

Pit 36 rozliczyć należy otrzymując dochody poza granicami lub otrzymując zyski ze źródeł położonych za granicą kraju. Do dopięcia załącznika PIT/D zobligowani są podatnicy, dokonujący potrąceń od dochodu lub podatku powiązanych z kosztami mieszkaniowymi. Oznacza to, że w tym miejscu powinno się wykazać np. przysługujące obniżki związane ze spłatą kredytu lub pożyczki, które zaciągnięte zostały na cele mieszkaniowe. Obywatele nie posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (podlegający okrojonemu obowiązkowi fiskalnemu), jeżeli pobierali w roku podatkowym dochody ze źródeł dochodów położonych na terytorium kraju, a postanawiają opuścić obręb kraju przed pierwszym dniem maja 2012 r., są zobowiązani przekazać deklarację w roku podatkowym przed opuszczeniem terytorium naszego kraju.

Najlepszy program pit 2013

Za pomocą naszej aplikacji PITY 2014 macie możliwość uzupełnić formularze podatkowe za 2013 rok - PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Nasza aplikacja umożliwia również rozliczenie załączników PIT. Deklarację można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub przesłać do urzędu za pośrednictwem sieci internetowej (np. wykorzystując program do PITów 2013). Wypełnione rozliczenie trzeba koniecznie podpisać. Brak podpisu czyni zeznanie nieważnym. Wyjątkiem są formularze składane w formie elektronicznej, gdzie własnoręczny podpis został zastąpiony przez konieczność podania danych autoryzujących (imienia, nazwiska, daty urodzenia, identyfikatora podatkowego oraz kwoty przychodu wykazanej w poprzednim zeznaniu podatkowym). Jedną z najlepszych aplikacji do druków rocznych jest nasz program PIT 2013.

Pit 2013 program darmowy

Deklaracja PIT-36 za 2013. Powyżej wypunktowane osoby, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, muszą skorzystać z formularza PIT-36. Druk ten dostępny jest poniżej. Własne składki na ubezpieczenie społeczne właściciel działalności gospodarczej ma prawo zaliczyć je do kosztów uzyskania zysków na wymienionych powyżej zasadach albo odliczyć je od dochodu w formularzu PIT rocznym. Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów fi nansowo-księgowych płatnika oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

deklaracja pit 28

Pit 2013 program do rozliczenia

PIT-39 sporządzają podatnicy, którzy zbyli w poprzednim roku prawo do nieruchomości albo nieruchomość. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym
 • lub
 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
. System e-Deklaracje od 6 lat umożliwia łatwe składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną nie tylko podatnikom, ale i płatnikom. Jest to szczególnie istotne dla płatników, którzy zatrudniają dużą liczbę pracowników. Wiąże się to bowiem z istotną oszczędnością czasu i pieniędzy.

pit 28a

Zeznanie PIT-38 składają podatnicy, jacy osiągneli w roku podatkowym dochody z giełdy, na przykład dochody z giełdy, zarobki z funduszy inwestycyjnych, przychody ze sprzedaży instrumentów pochodnych. Istotnym aspektem corocznego rozliczenia w blankiecie pit 28 jest odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jak i społeczne. Powinno się dowiedzieć się jak prawidłowo zinterpretować blankiet pit 28 2013 aby doskonale złożyć druk fiskalne. Objęcie udziałów w spółkach mających indywidualność prawną za wkład płatniczy (na przykład za gotówkę) wymusza na nas dostarczenie do Urzędu Podatkowego PIT-38 nie prędzej niż w terminie sprzedaży udziałów. Ich objęcie nie generuje toteż przychodu rozliczanego na Pit 38.

2014-04-23

 Pit 2013/2014 rok

Zaimplementowany w programie dla księgowych TaxMachine klarowny rodzaj ekspozycji danych pozwala w nieskomplikowany i rychły sposób dojść do koniecznych modułów aplikacji i magazynowanych tam treści. System e-Deklaracje od 6 lat umożliwia łatwe składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną nie tylko podatnikom, ale i płatnikom. Jest to szczególnie istotne dla płatników, którzy zatrudniają dużą liczbę pracowników. Wiąże się to bowiem z istotną oszczędnością czasu i pieniędzy. Terminem, do którego wypełniony formularz należy złożyć jest dzień 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym okresie. Do dnia tego mamy też czas aby dokonać ewentualnych wyliczeń oraz uzupełnień. Wypełnianie i rozliczanie formularza PIT-38 jest niemożliwe bez druku PIT-8C. Druk taki dostaniemy od biura maklerskiego, które prowadzi nasz rachunek inwestycyjny. Formularz PIT-38 rozliczymy szybko i poprawnie przez internet. Program do rozliczenia PIT-38 jest na naszej stronie, istnieje możliwość wypełnienia deklaracji podatkowej także w trybie online. Jeśli nie wiesz jak wypełnić papierowy formularz PIT-38, koniecznie wypełnij i rozlicz zeznanie poprzez nasz program. Oszczędzisz czas wysyłając wypełnioną deklarację przez internet wprost do Urzędu Skarbowego.

Przygotowanie druku PIT dla dochodów otrzymanych poza granicą Polski to nie jest łatwa sprawa, dlatego należy w owym przypadku zamówić przygotowanie formularza PIT u profesjonalisty, na przykład u doradcy podatkowego. Jest to najszybszy sposób na rozliczenie PIT 2013/2014. Za pomocą programu do PIT możecie rozliczyć nie tylko PIT-38, ale również pozostałe formularze PIT za 2013 rok. Dzięki połączeniu z oficjalnym państwowym systemem e-deklaracje, program jest w pełni bezpieczny, dlatego też warto z niego skorzystać. Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. System e-Deklaracje przyjął do końca grudnia 2013 roku ponad 39 mln. dokumentów w formie elektronicznej. Jak co roku, 1 stycznia rozpoczyna się nowy okres rozliczeń z urzędem skarbowym. Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej.

Aby wypełnić deklarację PIT-38 poprawnie, warto skorzystać z Programu do PIT. Dzięki niemu podatnik bez problemu wypełni deklarację za pomocą wygodnej aplikacji, dostępnej po ściągnięciu ze strony lub online. Pit-36 to deklaracja tworzona zwykle przez Polaków posiadające własny biznes albo osiągające dochody z pracy najemnej za granicą naszego kraju. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym
 • lub
 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
.

Program podatki 2013

Z użyciem programu umieszczonego na niniejszej witrynie WWW możesz błyskawicznie i bez ryzyka wypełnić całą deklarację fiskalną za 2013 rok. Za pomocą tej aplikacji zdołasz wypełnić nie tylko PIT-37, ale zarówno PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-38, PIT-28 za 2013 rok. Wszelkie deklaracje PIT zdołasz też odszukać w dziale deklaracje. Wypełnienie formularza PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym trudnym, jeśli mamy pod ręką dobry i szybki program do PIT. Za pomocą omawianego programu do PIT zeznanie podatkowe wypełnisz dosłownie w ciągu kilku minut. W programie do księgowości PITy 2013 dostępne jest też przeszło 300 aktywnych formularzy, w tym większość obowiązujących formularzy dla Urzędu Skarbowego w wielu kategoriach, np. program do faktur, dokumenty księgowe, kadry i płace, magazyn itp.

Program do rozliczania pit 2013

Jak odliczyć ulgę na internet od podatku? Aby dokonać odliczeń podatkowych za ulgę internetową należy wypełnić wniosek PIT/O, który jest załącznikiem do PIT-36 i PIT-37. Nie trać czasu na stanie w kolejce - skorzystaj z e-deklaracji. Z zastosowaniem programu wstawionego na naszej witrynie internetowej możesz błyskawicznie i bezpiecznie wypełnić kompletną deklarację podatkową za 2013 rok. Za pomocą niniejszej aplikacji możesz wypełnić nie tylko PIT-37, ale zarówno PIT-38, PIT-36L, PIT-36, PIT-39, PIT-28 za 2013 rok. Wszelkie zeznania PIT możesz zarazem odnaleźć w dziale druki.

Wysyłanie formularzy PIT poprzez globalną sieć jest super łatwe i ekspresowe, dostępny na naszej stronie internetowej bezpłatny program do zeznań rocznych PIT bezzwłocznie wysyła PITy poprzez sieć globalną, nie jest to wcale bardzo skomplikowane, sprawdź sam natychmiast. Program PITy 2013/2014 posiada Kreator deklaracji PIT, za pomocą którego wypełnicie Państwo swoje deklaracje w możliwie najłatwiejszy sposób. Kreator PIT posiada szczegółowe objaśnienia, które pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości, nasuwające się w procesie uzupełniania rubryk zeznania podatkowego. Dzięki temu uzupełnicie Państwo swoją deklarację szybko i bezbłędnie. Bardzo często wraz z głównym formularzem podatkowym trzeba złożyć dodatkowe załączniki, np. korzystanie z ulg wymaga złożenia PIT/O, PIT/D lub PIT-2K. Liczbę załączników oraz ich rodzaj trzeba wskazać we właściwej rubryce znajdującej się w podstawowym formularzu.

By uprościć sobie rozliczenie rocznych formularzy PIT rocznych warto ściągnąć nasz darmowy program do druków rocznych PIT 2013. Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 • szybszy zwrot nadpłaty
 • ,
 • łatwość wypełnienia
 • ,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych
 • ,
 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej
 • ,
 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu
 • ,
 • gwarancja poprawności składanej deklaracji
 • ,
 • oszczędność czasu
 • ,
 • ochrona środowiska
Miło nam zawiadomić, że w naszym serwisie znajdą Państwo wszelkie informacje na temat utworzenia formularza PIT 28, a także pobiorą Państwo całkowicie gratisowy program, który rozliczy za Was zeznanie fiskalne w formularzu PIT-28.

Druk PIT-28 jest wyjątkiem, który odróżnia go od większości formularzy, ponieważ termin nie upływa 30 kwietnia 2014 roku, a należy go dostarczyć do Urzędu Skarbowego nie później niż 20 stycznia 2014 roku. System e-deklaracje gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym. PIT-36 przeznaczony jest przede wszystkim dla osób prowadzących własną firmę. W 2014 roku tę deklarację zobowiązani są złożyć ci, którzy w roku podatkowym 2013 uzyskiwali jakiekolwiek dochody opodatkowane na zasadzie skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika.

Rozliczenie podatku 2013 program

Sporządź zeznanie roczne z naszym oprogramowaniem Pity 2013. Za pomocą naszej aplikacji do PIT możesz rozliczyć się kompleksowo z podatku dochodowego za rok 2013 w 2014 rok. Nasz program zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji online pozwala na rozliczenie każdego zeznania podatkowego wraz z formularzami. Obywatel płacący podatek rozmaitymi stawkami podatku zryczałtowanego od przychodów, odliczający od zysków, odliczeń owych dokonuje od wszelkiego typu przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają pojedyncze przychody objęte opodatkowaniem odmiennymi stawkami w całościowej wartości przychodów.

Program pity 2013

Pit 38 tworzą podatnicy, którzy za rok podatkowy otrzymali prywatnie (poza działalnością gospodarczą) zarobki z tytułu: odpłatnej sprzedaży wartościowych papierów, sprzedaży wypożyczonych papierów wartościowych (jest to sprzedaż krótka), zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, sprzedaży udziałów w jednostkach posiadających indywidualność prawną, objęcia udziałów (akcji) w biznesach posiadających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż firma lub zorganizowany element firmy. Używając Kreatora PIT, podatnik nie musi nawet wiedzieć, które druki ma wypełnić, bowiem Kreator sam dobierze prawidłowe dokumenty do wypełnienia. Nie musisz pobierać programu na własny komputer. Możesz skorzystać również z internetowej wersji naszej aplikacji. Nie ma nic wygodniejszego jak wypełnienie PIT z przeglądarki internetowej na stronie rozliczampodatki.pl.

pit 38 program pit

Tworzenie deklaracji rocznych PIT rocznych jest banalne z bezpłatnym programem Pity 2013. Aby móc wyliczać się na regułach ryczałtu ewidencjonowanego trzeba dokonać zgłoszenia w odpowiednim Urzędzie Podatkowym. Istnieją następujące terminy zgłoszenia: do 20 dnia miesiąca następującego po zdobyciu pierwotnego przychodu z tytułu najmu, dzierżawy i umów pokrewnych (do końca roku, jeżeli pierwszy przychód uzyskany zostanie w grudniu), do 20 stycznia – w pozostałych przypadkach, w przypadku otwierania działalności gospodarczej – w dniu założenia działalności (kategorycznym terminem jest dzień nabycia początkowego przychodu). Poszukujesz programu do PIT-39? Dzięki nam możesz szybko i bezpiecznie rozliczyć się z podatku za pomocą programu PIT-39. Możesz także wypełnić zeznanie przez internet.

pit 28 2014

2014-04-23

 PITY 2013/2014

W przypadku blankietu PIT-28 ubezpieczenie zdrowotne odlicza się od ryczałtu. Kwota ta dodatkowo nie może być wyższa niż 7,75% wymiaru składki. Kwota na ubezpieczenie zdrowotne w pit 28, która stanowi obniżenie podatku ustalone są na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Na druk PIT-37 możemy rozliczyć także szereg ulg. Najpopularniejszymi upustami stosowanymi tutaj są ulga internetowa oraz ulga prorodzinna. Osoby, które skorzystały z ulgi internetowej muszą liczyć się z jej wygaśnięciem, natomiast ci podatnicy, którzy jeszcze jej nie wykorzystali posłużyć się mogą nią dwa razy. Ulga prorodzinna natomiast znacznie wzrosła dla rodzin wielodzietnych, na trzecie, czwarte i kolejne dziecko. Formularz Pit 37 wypełniamy tylko wtedy gdy otrzymujemy profity tylko z pośrednictwem płatników podatku dochodowego np. od pracodawcy, z emerytury bądź z renty itd.

Pit 2013 odliczenia

Zeznanie podatkowy PIT-37 to najpopularniejszy i w większości wypadków składany druk fiskalny. Składają go wszyscy podatnicy zatrudnieni w postaci umowy zlecenie, umowy o pracę, umowy o dzieło. Z odliczenia kwoty wolnej od podatku nie mogą skorzystać podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie podatku liniowego, karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także osoby opłacające podatek od dochodów o charakterze kapitałowym oraz od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych. Płacący podatek zryczałtowany nie ujmują ulgi na dzieci. Inne obowiązujące współcześnie odliczenia mają możliwość potrącać od pokazanej wartości podatku.

PIT przez Internet w pięciu krokach:

 • pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.
 • wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz z zakładki – Formularze , a następnie go wypełnij,
 • wyślij dokument,
 • podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 rok,
 • wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl, pobierz i zainstaluj z zakładki "Do pobrania" aplikację e-Dekleracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),
Używając Kreatora PIT, podatnik nie musi nawet wiedzieć, które druki ma wypełnić, bowiem Kreator sam dobierze prawidłowe dokumenty do wypełnienia. Wymieniony program PIT przez internet to przede wszystkim: - bezpieczeństwo- aplikacja sama dokona za Ciebie wszelkich rachunków, a dodatkowo będzie krok po kroku instruować Cię co wpisać w danej rubryce, - prostota - zbudowaliśmy aplikację tak, aby nie sprawiła nikomu problemu, nawet osobom mało doświadczonym w posługiwaniu się komputerem, - wygoda - z naszą aplikacją masz możliwość wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego- nie trać więc więcej czasu na stanie w kolejkach, - uniwersalność- mój program do PIT obsługuje wszelkie dostępne formularze PIT wraz z załącznikami.

Rozliczenie pit 2013 gov

Wypełnić formularz fiskalny PIT-37 jesteśmy zobligowani, gdy pobieramy mamy dochód na podstawie praw autorskich, emeryturę lub rentę, otrzymujemy świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy lub Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wynagrodzenie ze stosunku służbowego lub stosunku pracy. Podobnie wszystkie inne deklaracje składane przez internet, mogą być z odpowiednimi załącznikami. Zalety programu PITy 2013/2014:

 • Posiada bazę urzędów skarbowych w całej Polsce
 • Umożliwia wysłanie PIT przez Internet
 • Posiada możliwość zapisu i odczytu formularzy
 • Istnieje możliwość rozliczenia więcej niż jednego PITu i tworzenia użytkowników
 • Łatwy w instalacji i obsłudze (kreator rozliczenia)
 • darmowy do użytku niekomercyjnego i komercyjnego
 • Automatycznie odlicza progi podatkowe, kwotę wolną od podatku i inne wskaźniki.
  • Ustawa podatkowa 2013

   Zapewne co roku martwisz się czy zdołasz utworzyć i dostarczyć do Urzędu Skarbowego druk PIT. Nie jest to lekka sprawa także taka trwoga jest usprawiedliwiona. Należy nie zapominać, że aby móc rozliczać się z Urzędem Skarbowym za pomocą druku PIT-28 należy wcześniej złożyć deklarację. Osoby, które nie zrobią tego do 20 stycznia roku poprzedzającego ostateczną datę rozliczeń nie będą mogły rozliczyć się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Rozliczenie pit jednego z najpopularniejszych formularzy (np. pit 36, pit 37, pit 39, pit 38) dokona się szybko, bezproblemowo i bezpiecznie w programie ze strony rozliczampodatki.pl.

   pit 36l

   Stosując nasz program do PIT za 2013 rok możesz wypełnić zdecydowanie prędzej druki PIT za 2013 rok. Za pomocą niniejszego programu bez problemu rozliczysz: PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-39, PIT-38, PIT-28. Mój program PIT obsługuje również wszelkie załączniki PIT jakie mogą okazać się pomocne przy rozliczaniu z PIT 2013/2014. Wypełniłeś PIT-37 korzystając z naszego programu do PIT? Jesteś zadowolony? Podziel się ze znajomymi. Pomóż im równie prosto wypełnić zeznanie podatkowe za 2014 rok. Gdy obywatel w czasie roku traci upoważnienie do rozliczania się podatkiem liniowym – gdy dostanie z działalności gospodarczej zarobki z tytułu usług, odpowiadających operacjom, które obywatel lub co najmniej jeden ze udziałowców spółki robił lub czyni za rok fiskalny na poczet poprzedniego lub aktualnego zatrudniającego – osoba za cały rok oblicza Pit-36, a nie PIT-36l.

   W przypadku PIT-28 szczególny jest termin – aby zadeklarować rozliczanie się w tej formie powinniśmy powiadomić Urząd Skarbowy do dnia 20 stycznia roku następującego po roku rozliczeniowym. Terminem złożenia arkusza do rozliczenia jest natomiast ostatni dzień stycznia. Również dotyczy to roku następującego po roku rozliczeniowym. PIT 36L dotyka tylko podatników tworzących z dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczenia podatkowe nie są prostą sprawą i warto poświęcić im więcej uwagi. Jeśli nie czujemy się na siłach rozliczyć swoje PITy samodzielnie, możemy zwrócić się do osób wykwalifikowanych lub skorzystać z pomocy dostępnych w sieci programów rozliczeniowych.

   System e-deklaracje gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Formularz PIT-38 a łączne rozliczanie się małżonków. Opisywany formularz służy do indywidualnego rozliczania się podatnika. Mimo zakazu rozliczania dochodów wspólnie z małżonkiem, wypełnienie PIT-38 nie wyklucza możliwości wspólnego złożenia deklaracji podatkowej np. w formularzu PIT-37. W deklaracjach PIT damy radę odliczać uiszczone składki Zusowskie na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne.

   Druki pit za 2013

   Dobry program do PIT to podstawa podczas rozliczania z podatku lub ryczałtu za 2013 rok. Dzięki niemu wypełnianie PIT 2014 zajmie Ci około 5 minut! Nasz program sam dokona za Was wszelkich obliczeń, pomoże dobrać załączniki, a także będzie służył poradami podczas wypełniania PIT za 2013 rok. Za jego pomocą możecie dokonać każdego możliwego rozliczenia rocznego za rok 2013. Dodatkowo nasz program umożliwia wysłanie deklaracji podatkowej prosto do urzędu skarbowego. Odliczenie na dzieci należy się nie tylko Polakom posiadającym na wychowaniu małe dzieci, ale też dzieci dorosłe uczące się w szkołach średnich lub wyższych, maksymalnie do 25 roku życia.

   Oprogramowanie dla firm TaxMachine na podstawie zapisów księgowych samoczynnie sporządza ewidencje VAT, deklaracje podatkowe np. VAT-7, VAT-7K, oraz samodzielnie oblicza wpłaty na podatek dochodowy, na koniec roku samoczynnie stworzy deklarację roczną PIT np. PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 którą następnie wyśle do Urzędu Skarbowego przez system e-Deklaracje. Podstawową zasadą jest taka, że każda e-deklaracja posiadać powinna bezpieczny podpis elektroniczny. Aby uprościć składanie rocznych zeznań podatkowych Pit 2013 zezwolono na wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną takich jak - PIT 38, PIT 37, PIT 16A, PIT 19A, PIT 28, PIT 36L, PIT 36, PIT 16, PIT 39. Prawo podatkowe uzupełnia katalog osób, które zobligowane są do wypełnienia deklaracji PIT-36. Składają go również: - pracujący za granicą, jeżeli płatnik nie ma obowiązku rozliczania zaliczek z tytułu zatrudnienia w Polsce, - prowadzący najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę i inne czynności tego typu, jeżeli podatnik nie wybrał ryczałtowego opodatkowania tych umów, - wykazujący zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli nie został on pobrany przez płatnika, - zbywający nieruchomość wybudowaną lub nabytą w latach 2007-2008, - prowadzący specjalne działy produkcji rolnej, - dokonujący doliczeń, związanych z korzystaniem z kredytu podatkowego, w zeznaniach podatkowych składanych za pięć kolejnych lat, po roku w którym korzystano ze zwolnienia, - rozliczający straty z lat ubiegłych, - korzystający z kredytu podatkowego, czyli zwolnienia z obowiązku płacenia zaliczek oraz samego podatku rocznego, w okresie dwóch lat od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

   pity program 2013

2014-04-22

 Pity za 2013 rok

Aplikacja PIT 2014 gwarantuje największe zwroty podatkowe, ściągnij go bezpłatnie jeszcze dziś i uchroń się przed problemami, jakie na Ciebie czekają jeżeli skorzystasz z innego programu. Blankiet PIT-28 - zgłoś zamiar stosowania PIT-28 za 2013 rok do 20 stycznia!. Wspomniany program do PIT za 2013 rok zdecydowanie ułatwia rozliczenie się z podatku za zeszły rok. Dla osób, które są natomiast zielone w tematyce skarbowej sporządziliśmy przewodniki do wypełnianie PITów.

Rozliczanie pitów program

Formularz PIT 28 przeznaczony jest dla osób które:

 • Uzyskują przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, pod warunkiem, że umowy te nie zostały zawarte w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 • Prowadzą indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą
 • Prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą jako spółkę cywilną osób fizycznych lub spółkę jawną osób fizycznych
Poza tym oprogramowanie dla firm TaxMachine zawiera kadry i płace, w tym listy płac, z obsługą PIT-40, PIT-4R, PIT-11, kartotek uposażeń oraz aplikacja do faktur, aplikacja magazynowy. Nieodpłatne oprogramowanie Pit 2014 to niezwykle łatwa w obsłudze aplikacja pod system Windows, utworzysz i wyślesz nią formularze PIT prędko i komfortowo.

Z jakiego powodu wybrać prezentowany program do PIT 2014? Odpowiedź jest bardzo prosta. Oto co wyróżnia wymieniony program:- podpowiedzi w trakcie wypełniania- nie będziesz sam rozliczając się z PIT- na każdym kroku możesz liczyć na instrukcje dotyczące tego co powinieneś wpisać w danym polu, - w pełni uniwersalny - obsługuje PIT-36, PIT-39, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38 oraz wymagane załączniki, - w pełni darmowy, - i co najważniejsze! Masz możliwość wysłać PIT przez internet bez wychodzenia z domu. Nie trać więcej czasu w kolejkach!, - intuicyjny interfejs, - mój program podpowie Ci jakie załączniki powinieneś dodać do swojego zeznania podatkowego Po odjęciu ulg i odliczeń od podatku, otrzymujemy ostateczną kwotę zobowiązania podatkowego, czyli podatku jaki należy zapłacić od dochodów osiągniętych w roku, którego dotyczy składane zeznanie. Wartość tę należy porównać z kwotą opłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli suma zaliczek jest wyższa od należnego podatku, powstaje nadpłata, którą urząd skarbowy będzie musiał zwrócić podatnikowi. Gdy łączna kwota zaliczek jest niższa od wysokości zobowiązania podatkowego, mamy do czynienia z niedopłatą, a obowiązkiem podatnika jest wpłacenie różnicy między tymi kwotami na konto urzędu skarbowego. Przygotowywanie rocznych formularzy PIT to nad wyraz skomplikowana sprawa, dlatego warto użyć nasz oprogramowanie do sporządzania zeznań PIT, z jego pomocą wygenerujesz deklarację i wyślesz ją poprzez Internet bez dużego problemu.

Program do rozliczania podatków

Pit-36 należy przesłać osiągając zyski za granicą Polski lub uzyskując zarobki ze źródeł usytuowanych za granicą. Pit 36 dotyczy osób które zarobkowały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą objętą opodatkowaniem na ogólnych zasadach przy użyciu skali podatkowej (18-32%). W naszym serwisie tmxp.pl odnajdziesz dodatkowo wiele przydatnych informacji dotyczących wypełniania innych zeznań podatkowych: PIT-38, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-39.

Pit program darmowy

Wypełnienie blankietu PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym trudnym, jeśli mamy pod ręką dobry i szybki program do PIT. Za asystą przedstawianego programu do PIT zeznanie podatkowe wypełnisz dosłownie w ciągu kilku minut. Nasza aplikacja sama dokona za Ciebie wszelkich porachowań, a do tego będzie podpowiadać Ci co wpisać w danym polu. Aby sprawnie i bezpiecznie rozliczyć się z podatku za 2013 rok pobierz program do PIT lub wypełnij zeznanie podatkowe przez internet. Druk PIT-28 jest przeznaczony dla wszystkich osób, które w danym roku podatkowym uzyskały przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, a także dla przedsiębiorców prowadzących własną i indywidualną, pozarolniczą działalność gospodarczą odrębnie, bądź w postaci spółki. Nie trać czasu na stanie w kolejce - skorzystaj z e-deklaracji.

pit 39 2014

Pit bezpłatny program

Edycja online omawianego programu do PIT 2013 to przede wszystkim luksus i oszczędność czasu! Nic nie musisz ściągać, ani tym bardziej instalować. Wystarczy, że jedynie uruchomisz aplikację PIT ONLINE klikając w poniższy baner. Będziesz mógł wtedy przygotować PIT przez internet na stronie edeklaracje.eu. Zawarty na naszej stronie bezpłatny program PITY 2014 projektowany był i udoskonalany przez lata przez fachowy zespół programistów. Nad jego zgodnością z przepisami pracowali natomiast księgowi z dużym doświadczeniem. Właśnie dlatego z poprzedniej wersji stworzonego przez nas programu do PIT skorzystało aż milion osób! Formularz PIT-37 sporządzają pobierający zasiłki finansowe z ubezpieczenia społecznego, stypendia oraz należności pochodzące z tytułu członkostwa w spółdzielniach powiązanych z produkcją rolną. Bardzo duża grupa Polaków szacuje się poprzez PIT-37 z uposażenia wynikającego z działalności prowadzonej osobiście, jak np. umowy zlecenia.

Omawiana aplikacja PIT sama wykona za Ciebie wszelkich obliczeń, a dodatkowo będzie sugerować Ci co wpisać w danym polu. Aby sprawnie i bezpiecznie rozliczyć się z podatku za 2013 rok pobierz program do PIT lub wypełnij zeznanie podatkowe przez internet. Prześlij PIT przez globalną sieć. Co więcej za pomocą prezentowanego programu w wersji internetowej, jak również stacjonarnej masz możliwość wysłania PIT przez internet do Urzędu Skarbowego. To zdecydowanie ułatwi Twoje rozliczenie z podatku. Od dziś nie będziesz musiał nawet opuszczać z domu, aby złożyć PIT. Osoby nadające PITa przez net mogą też spodziewać się szybszego zwrotu podatku aniżeli w wypadku składania PIT w Urzędzie Podatkowym. Wielce najczęściej podstawą przygotowania Pit 38 jest PIT-8C wysłany nam przez maklerskie biuro prowadzące rachunek kapitałowy obywatela.

Tworząc zeznania PIT wspólnie z mężem lub jako podatnik samodzielnie wychowujący brzdąca, dasz radę rachować podatek na Pit 37. Wymogiem jest, by zarówno podatnik, jak i jego małżonek byli uprawnieni do liczenia podatku na Pit-37. Dodatki do druku PIT-37 za rok 2013. Do PIT-37 dodać jest dozwolone PIT/O, PIT/D lub PIT-2K. Pierwszy z nich służy wykazaniu wszelkiego rodzaju odliczeń od podatku, które nie są związane z zniżkami mieszkaniowymi. To tutaj zamieszcza się informacje dotyczące np. obniżki internetowej, zniżki na dzieci a także złożonych w danym roku podatkowym darowizn. PIT/D służy do wykazania odliczeń wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym. PIT-2K składa się razem z formularzem PIT/D i korzystają z niego podatnicy odliczający ulgę odsetkową, powiązaną ze spłatą kredytu na cele mieszkaniowe. Jeśli sprzedałeś nieruchomość za rok podatkowy to musisz wypełnić deklarację Pit 39, by utworzyć formularz należycie musisz znać metodę wyznaczania przychodu ze zbycia nieruchomości, jak obliczyć koszty osiągnięcia tego przychodu, w dodatku przydaje się wiedza na temat nadających się do uwzględnienia odliczeń mieszkaniowych.

Darmowy program do rozliczenia pit

System e-Deklaracje od 6 lat umożliwia łatwe składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną nie tylko podatnikom, ale i płatnikom. Jest to szczególnie istotne dla płatników, którzy zatrudniają dużą liczbę pracowników. Wiąże się to bowiem z istotną oszczędnością czasu i pieniędzy. Zeznanie PIT-28 służy podatnikom do kalkulowania się z wykorzystaniem metody tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Przedstawiony tekst dostarczy podatnikowi najważniejszych informacji dotyczących tej formy kreowania deklaracji skarbowej do Urzędu Podatkowego. Rozliczając deklaracje PIT łącznie z mężem lub jako obywatel samotnie wychowujący potomka, będziesz w stanie wyliczać podatek na Pit-37. Wymogiem jest, by zarazem podatnik, jak i jego partner byli upoważnieni do rachowania podatków na Pit 37.

Z naszej strony internetowej możesz również pobrać w pełni darmowy program do wypełniania PIT za 2013 rok! Za pomocą tego programu wypełnisz PIT-36, PIT-39, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-37, a także wszelkie apendyksy dołączane do zeznań skarbowych. Wniosek o zbiorowe opodatkowanie dochodów złożyć może jeden z małżonków. Złożenie takiego wniosku rozumie się jako oświadczenie o jego upoważnieniu przez współmałżonka. Jest to o tyle ważne, że przy składaniu takiego oświadczenia obowiązuje rygor odpowiedzialności karnej za nieprawdziwe zeznania. W tym samym czasie trzeba podnieść, że wniosek taki złożyć może podatnik, którego małżonek zmarł w trakcie uprzedniego roku podatkowego lub po upływie okresu rozliczeniowego, ale przed złożeniem zeznania podatkowego. By rozliczyć przychody z zagranicy najlepiej jest skorzystać ze specjalnej aplikacji do wypełniania deklaracji PIT, pozwoli to nam na proste generowanie tego wariantu zysków bez względu na to w którym kraju pracowaliśmy.

pit 36l program 2013

2014-04-20

 Pit 2013/2014 rok

Terminem złożenia oświadczenia jest 20 stycznia roku następującego po roku rozliczeniowym. Można tego dokonać także w ciągu roku poprzez druczek CeiDG-1, w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Dla działów specjalnych terminem jest 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy (ewentualnie tydzień, w którym rozpoczęto działalność). Jeżeli chcesz dopilnować, aby Twoje zeznanie podatkowe fiskus otrzymał w terminie wypełnij i rozlicz swój PIT-36L poprzez internet. Zrobisz to używając naszego programu do PIT lub w trybie online. Wypełnianie i rozliczanie PIT jest naprawdę proste, wystarczy skorzystać z programu! Ustawa przewiduje (art. 45), iż po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego (zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy) - podatnicy podatku dochodowego są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% opłaconego przez siebie podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Aby wspomóc wybraną OPP należy wpisać w zeznaniu rocznym jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz podać wnioskowaną kwotę.

Program pit gazeta

Pit-36 złożyć należy podając należny zryczałtowany podatek od zysku, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT (inne źródła, przychody obcokrajowców, kapitały pieniężne), ale wyłącznie jeśli podatek ten nie został pobrany przez pracodawcę. Dla kogo zaplanowany jest druk PIT-37? Formularz PIT-37 zaplanowany jest dla całej gamy podatników w Polsce. Korzystają z niego osoby, uzyskujące honorarium wynikające ze stosunku pracy, stosunku służbowego, chałupnictwa (czyli pracy nakładczej). Każdy otrzymujący rentę, świadczenia lub zasiłki przedemerytalne, emeryturę także wylicza się poprzez PIT-37. Dzięki odliczeniom w PIT-37 jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie bez jakiegokolwiek wysiłku.

Co do zasady, małżonkowie nie mogą się łącznie opodatkować, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy ryczałtowej, lub przepisy art. 30c ustawy (19% podatek płacony przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą albo działy specjalne produkcji rolnej, gdy dochody ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg) lub przepisy ustawy o podatku tonażowym. Na niniejszej witrynie abcpodatkowe.pl znajdują się deklaracje PIT-37 wymagane do rozliczenia PIT 2013/2014. Za ich pomocą możesz rozliczyć się z podatku za 2013 rok w 2014 roku. Pamiętaj, że PIT-37 musisz oddać do 30 kwietnia 2014 roku. Możesz sporządzić PIT ręcznie lub skorzystać z bezpłatnego programu do PIT. Pit 37 rozliczają obywatele, którzy osiągają dochody, od których zaliczki na podatek dochodowy odlicza płatnik, na przykład z umowy o pracę, umowę zlecenia, z emerytury albo renty.

Program do rozliczania pitów

Główną zaletą aplikacji umożliwiającej wypełnienie zeznań podatkowych jest możliwość wypełniania wielu różnych zeznań, także dla różnych podatników. Istnieje możliwość zapisywania oraz edytowania danych wprowadzonych do deklaracji PIT – 37. Po wysłaniu w prosty sposób podatnik może sprawdzić status i wydrukować potwierdzenie. Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy. Osiągnięte w trakcie roku przychody trzeba wpisać we właściwe pola formularza – zgodnie ze źródłem ich pochodzenia. Następnie odlicza się od nich koszty uzyskania przychodu, co pozwala na ustalenie, czy podatnik osiągnął dochód czy stratę. W tej części druku PIT należy również podać wysokość zaliczek na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone w trakcie roku przez płatnika lub podatnika osobiście (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

Bezpłatny program

Formularz PIT 28 przeznaczony jest dla osób które:

 • Prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą jako spółkę cywilną osób fizycznych lub spółkę jawną osób fizycznych
 • Uzyskują przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, pod warunkiem, że umowy te nie zostały zawarte w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 • Prowadzą indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą
Polecane programy rozliczeniowe zawierają wszystkie druki PIT oraz niezbędne załączniki. Często posiadają funkcję autokorekty dzięki której ustrzeżemy się błędów i niewypełnionych rubryk. Ich zaletą jest to, że możemy wykorzystywać je (po wcześniejszym pobraniu) bez dostępu do Internetu. Tylko samo wysłanie będzie wymagało skorzystania z sieci. Małżonkowie sporządzają PIT-38 bez względu, każdy za siebie. Nie ma możliwości łącznego rozliczenia w związku z dochodami wykazywanymi na Pit 38.

pit 36 druk 2013

Program pity

Wspólne opodatkowanie przez deklarację PIT-37 polega na opodatkowaniu łącznym od sumy dochodów nabytych przez współmałżonków w danym okresie rozliczeniowym, po pojedynczym potrąceniu kwot sprecyzowanych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek liczy się na bazie podwójnej wysokości podatku, który obliczony jest od połowy sumy dochodów współmałżonków. Należy aczkolwiek odnotować, że do sumy tej nie wlicza się dochodów objętych podatkiem zryczałtowanym, jak np. odsetki z bankowych lokat, wygrane w grach liczbowych, dywidendy. W sytuacjach, w których jeden z współmałżonków nie przekroczył minimalnego progu powodującego zobowiązanie zapłaty podatku również stosuje się ten sposób obliczania podatku oraz należy wypełnić druk PIT-37. PIT 36L stworzą jedynie Pani lub Panu prowadzący jednostkę gospodarczą, jacy najwyżej do dnia 20 stycznia 2014 r. oddali do Urzędu Finansowego zawiadomienie, że chcą wyliczać podatek w postaci liniowej. Zarobki z własnej jednostki gospodarczej podliczamy na deklaracji Pit 36 albo PIT-36l, zależnie od stosowanego sposobu opodatkowania dochodu.

Do rozliczenia się na podstawie formularza PIT-37 zobligowani są wszyscy podatnicy, którzy uzyskują przychody za asystą innego podatnika i zarazem nie posiadają własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo z PIT-37 nie mogą skorzystać podatnicy doliczający dochody małoletnich oraz rozliczający straty z lat zeszłych. Dodatkowymi załącznikami opatrujemy PIT-36 w konkretnych przypadkach. Dla uzyskanych dochodów, bądź strat z pozarolniczej działalności gospodarczej wypełniamy druk PIT/B. Przy odliczaniu ulgi mieszkaniowej wypełnienie druku PIT/D będzie niezbędne. Jeśli doliczamy dochód małoletnich dzieci załączymy PIT/M, natomiast w przypadku ulgi prorodzinnej – PIT/O. Dla dochodu uzyskanego z zagranicy drukiem właściwym jest PIT/ZG. PIT/Z wreszcie składamy jeśli udzielono nam kredytu podatkowego. Formularz PIT 28 zaplanowany jest dla podatników osobiście prowadzących interes o nierolniczym kształcie, obywateli prowadzących przedsiębiorstwo o nierolniczym kształcie w formie spółki cywilnej lub jawnej, podatników otrzymujących profity z tytułu dzierżawy, najmu, podnajmu, poddzierżawy oraz pozostałych umów tego rodzaju, jeżeli umowy te nie są połączone z prowadzoną działalnością ekonomiczną.

Na formularzu PIT-36 przysługuje nam ulga prorodzinna, związana z wychowaniem dzieci. Odliczymy także upust na wydatki mieszkaniowe. Wreszcie przysługuje nam ulga internetowa. Nasza aplikacja pozwala szybko i bezproblemowo wypełnić wszystkie deklaracje podatkowe za 2013 rok. Tutaj możecie Państwo przygotować zeznania podatkowe PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Program pozwoli wypełnić także wszelkie obowiązujące załączniki, takie jak PIT-O, PIT-D, PIT-B, PIT-ZG. Rozliczając się ryczałtem od przychodów nie mamy możliwości skorzystania ze wszystkich odliczeń, które dostępne są, kiedy wykorzystujemy inną formę opodatkowania. Podatnik składający PIT-28 nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Przysługują mu za to pozostałe ulgi, w tym ulga abolicyjna za dochody uzyskane za granicą.

Programy pity

Program PITy 2013 jest wyposażony w elastyczny kreator, dzięki któremu możesz w wygodny sposób wygenerować odpowiedni dla siebie druk PIT. Jeżeli masz wątpliwości co do wyboru dobrego dla Ciebie formularza podatkowego, poprzez wbudowany mechanizm zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, możesz uzyskać od aplikacji komputerowej pomoc w wyborze odpowiedniego formularza. Formularz PIT 28 przeznaczony jest dla osób które:

 • Uzyskują przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, pod warunkiem, że umowy te nie zostały zawarte w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 • Prowadzą indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą
 • Prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą jako spółkę cywilną osób fizycznych lub spółkę jawną osób fizycznych
Przygotowaliśmy dla Państwa bezpłatny program do obliczania deklaracji PIT-37 za rok 2013. Za pomocą naszego programu rozliczą Państwo szybko i co najważniejsze - idealnie nie tylko PIT-37, ale również inne rodzaje zeznań podatkowych (PIT-39, PIT-38, PIT-36, PIT-28). Nasza aplikacja do rozliczania pitów obsługuje również wszelkie możliwe załączniki do PIT - na przykład: PIT 0, PIT/ZG, PIT/B.

PIT-37 to druk składany przez podatników, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, za pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik. Gdy podatnik rozlicza się z tytułu stosunku pracy lub z emerytury albo renty i nie korzysta z ulg skarbowych lub wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samodzielnie wychowująca latorośl, ma możliwość wystąpić o wypełnianie go przez płatnika. Na osobach fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości uzyskanych dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

pit 39 druk 2013

2014-04-20

 PITY 2014 rok

Generowanie rocznych zeznań PIT rocznych jest banalne z darmowym programem Pity 2013. Jeśli osoba otwiera działalność ekonomiczną w trakcie roku fiskalnego – zawiadomienie o wyborze opodatkowania liniowego trzeba uskutecznić najdalej do dnia wcześniejszego dzień rozpoczęcia tego biznesu, nie później aczkolwiek niż w dniu pozyskania pierwszego dochodu. Aby zastosować ulgę na internet nie jest wymagane by mieć faktury, wystarczy jakikolwiek dokument poniesienia wydatku na Internet, musi na nim być wykazana kwota oraz kiedy kto komu zapłacił za połączenie internetowe.

W witrynie epodatki.eu możesz wypełnić formularz PIT 2013 przez internet. Wystarczy jedynie wejść tutaj, wybrać zeznanie podatkowe, które chcesz wypełnić i rozliczysz się z podatku. Możesz również skorzystać z systemu e-deklaracje, dzięki czemu wyślesz PIT prosto do Urzędu Skarbowego. Podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych, mają prawo do umniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania (wyjątek stanowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa). Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wypełniające formularz PIT 37, naliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, zgodnie ze skalą podatkową. Druk PIT-39 to podatek opłacany przy zbyciu posesji. Wynosi on 19%. Jest niemniej płacony nie od całej ceny posiadłości, ale tylko od naszego zarobku na niej. Krótko mówiąc sprzedając lokum za 100 tysięcy, które nabyliśmy za 50 tysięcy nie zapłacimy aż 19 tysięcy podatku, a zaledwie 8,5 tysiąca złotych. W przypadku sprzedaży mieszkania z zamiarem kupna innego mieszkania, w którym mamy zamysł rezydować możemy użyć ulgi mieszkaniowej, przez wzgląd czemu zostaniemy zwolnieni z obowiązku fiskalnego.

Jakie PITy rozlicza program PIT 2013/2014? Są to:

 • PIT 36l (Podatek liniowy DG)
 • PIT 28 (Ryczałt Ewidencjonowany)
 • PIT 37 (Umowy o pracę i inne, emerytury, renty)
 • PIT 36 (Działalność gospodarcza z podatkiem progowym)
 • PIT 38 (Dochody kapitałowe)
oraz wszystkie załączniki powyższych deklaracji. Program PITy 2013/2014 posiada Kreator deklaracji PIT, za pomocą którego wypełnicie Państwo swoje deklaracje w możliwie najłatwiejszy sposób. Kreator PIT posiada szczegółowe objaśnienia, które pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości, nasuwające się w procesie uzupełniania rubryk zeznania podatkowego. Dzięki temu uzupełnicie Państwo swoją deklarację szybko i bezbłędnie. Skorzystanie z ulgi fiskalnej jest możliwe jedynie w przypadku poprawnie wypełnionych załączników PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne załączniki PIT w rozliczeniu 2013/2014.

Epity 2013

e-Pity to perfekcyjny sposób na szybką i tanią wysyłkę zeznań PIT do Ministerstwa Finansów przez sieć globalną, każdy ma możliwość w ten sposób wysłać formularz PIT stosując nieodpłatne oprogramowanie PITy 2013. Oprócz aplikacji PIT online oferujemy również standardowy program, który możesz pobrać i zainstalować na własnym komputerze. Za pomocą naszego program tak samo jak w przypadku aplikacji PIT przez Internet masz możliwość wypełnić PIT-28, PIT-40, PIT-38, PIT-39, PIT-37, PIT-36L, PIT-36. Dochody z jednostki gospodarczej przeliczamy na zeznaniu Pit-36 lub PIT-36l, zależnie od stosowanego sposobu opodatkowania przychodu.

Pit 2013 online gov

Korzystając z wszelkiego rodzaju ulg i odliczeń, zobligowani jesteśmy dołączyć do druku PIT-37 różne dodatki, gdyż w przypadku braku tychże suplementów, ulgi nie zostaną nam naliczone. Na stronie epodatki.eu możesz przygotować zeznanie PIT 2013 przez net. Wystarczy tylko wejść tutaj, wybrać deklarację podatkowe, które chcesz rozliczyć i rozliczysz się z podatku. Możesz również użyć z systemu e-deklaracje, dzięki czemu poślesz PIT prosto do Urzędu Skarbowego. Pit-36 należy dostarczyć zarabiając poza granicami kraju albo zarabiając ze źródeł zlokalizowanych za granicą Polski.

Czy osoby pozostające w związku matrymonialnym zdołają rozliczać się razem? Tak, deklaracja PIT-37 umożliwia taki sposób składania zeznania podatkowego. Warto jednak zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami. Sporządzanie rocznych druków PIT to nad wyraz skomplikowana sprawa, dlatego warto użyć naszą aplikację do formularzy PIT, z jego pomocą rozliczysz deklarację i prześlesz ją poprzez Internet bez zbędnego wysiłku. Deklaracja PIT-28 jest drukiem poświęconym dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki. Prócz tego w formularzu pit 28 z formy rozliczenia za pomocą ryczałtu mogą rozliczać się osoby otrzymujące zarobki z wynajmu oraz dzierżawy.

Za pomocą programu zamieszczonego na naszej stronie WWW możesz prędko i bezpiecznie wypełnić całą deklarację podatkową za 2013 rok. Za pomocą naszej aplikacji możesz wypełnić nie tylko PIT-37, ale dodatkowo PIT-36L, PIT-38, PIT-28, PIT-39, PIT-36 za 2013 rok. Wszystkie zeznania PIT zdołasz także odnaleźć w dziale zeznania. Dokumenty w formie elektronicznej mogą składać podatnicy i płatnicy, którzy posiadają identyfikator podatkowy.Identyfikatorem podatkowym jest: 2. NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika., 1. Numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług Każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% opłaconego przez siebie podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Aby wspomóc wybraną OPP należy wpisać w zeznaniu rocznym jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz podać wnioskowaną kwotę.

Aplikacja PITy 2014 zapewnia największe zwroty podatków, ściągnij go za darmo w tym momencie i uchroń siebie przed problemami, jakie Cię czekają jeśli zastosujesz inną aplikację. Jeśli bierzesz się za wypełnianie deklaracji PIT za rok 2013 to musisz mieć na uwadze, że nie jest to prosta sprawa, przepisy podatkowe są mętne, w związku z tym najefektywniej jest mieć pod ręką najlepszy program do przygotowywania deklaracji PIT za rok 2014, możesz ściągnąć go z naszej strony internetowej całkowicie nieodpłatnie. Wysłanie deklaracji i informacji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia dokumentu do urzędu skarbowego. To wygodna, a przede wszystkim tania metoda nie tylko dla podatników ale i dla płatników, zwłaszcza zatrudniających dużą liczbę pracowników.

Pit online 2013

Z postulatem o zbiorowe kalkulowanie na formularzu PIT-37 wystąpić mogą małżonkowie, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Związek małżeński musi posiadać moc prawną przez cały okres trwania uprzedniego roku skarbowego. Pomiędzy małżonkami przez cały okres rozliczeniowy, którego dotyczy deklarację PIT-37, obowiązywać powinna wspólnota majątkowa. Żadnego z małżonków nie mogą dotyczyć przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej, objętych 19 proc. stawką podatku. W przypadku formularza PIT-37 podatnik nie może prowadzić działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, nie ma też możliwości obniżenia dochodu o straty z lat ubiegłych. Doliczanie dochodu małoletniego dziecka również nie jest możliwe. W naszym serwisie abcpodatkowe.pl znajdziesz podobnie jak wiele pomocnych informacji dotyczących wypełniania innych zeznań podatkowych: PIT-39, PIT-38, PIT-28, PIT-36L, PIT-36, PIT-37.

Rozliczenie pit za 2013 online

Pit 39 jest to druk dotyczący dochodu osiągniętego ze zbycia posesji nabytych lub zbudowanych za rok 2009, 2010, 2011, 2012, 2014. Skorzystanie z ulgi fiskalnej jest możliwe jedynie w przypadku właściwie wypełnionych dodatków PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne apendyksy PIT w rozliczeniu 2013/2014. Nasza aplikacja pozwala szybko i bezproblemowo wypełnić wszystkie deklaracje podatkowe za 2013 rok. Tutaj możecie Państwo przygotować zeznania podatkowe PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Program pozwoli wypełnić także wszelkie obowiązujące załączniki, takie jak PIT-O, PIT-D, PIT-B, PIT-ZG.

upo do pit 37 2013

Objaśniamy, że możliwe jest wypełnianie deklaracji podatkowej PIT-37 indywidualnie, istnieje również możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, jak i możemy rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Obywatel opodatkowany wielorakimi stawkami zryczałtowanego podatku, odliczający od zysków, odliczeń takich dokonuje od każdego rodzaju zysku w takim stosunku, w jakim za rok podatkowy pozostają pojedyncze przychody opodatkowane odmiennymi stawkami w całkowitej wartości zysków. Z Pit 36 skorzystają także podatnicy, jacy stosują tzw. kredytu podatkowego, czyli zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT albo są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy (w związku z poprzednim kredytem podatkowym) lub prowadzili działy specjalne rolnej produkcji opodatkowane według skali podatkowej 18%-32% z zastosowaniem skali podatkowej.

program pity 2013 2014 kreator deklaracji pit

2014-03-29

Program PITY 2013

Witamy na witrynie internetowej tmxp.pl. Ta witryna w głównej mierze poświęcona jest drukowi PIT-37. Wyszperasz u nas nie tylko gratisowy program do PIT, ale także wiele wskazówek dotyczących obliczania PIT-37, aneksów PIT oraz zniżek fiskalnych z jakich zdołamy skorzystać wypełniając formularz skarbową PIT-37. Podatnik ma prawo odejmować w Pit-36L wyłącznie przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, ulgę abolicyjną, składki na ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wraz z pojawieniem się e-deklaracji zaczęły pojawiać się programy rozliczeniowe, które jeszcze bardziej ułatwiły rozliczenia przez Internet. Aby skorzystać z takiego programu wystarczy pobrać go i zainstalować na naszym komputerze.

Program do podatków

Wyślij PIT przez sieć - z jakiej przyczyny warto? Za pomocą mojej aplikacji PIT online mają Państwo możliwość rozliczyć się za 2013 rok w ciągu nawet 5 minut. Rozliczając PIT przez internet nie musisz nic pobierać ani tym bardziej instalować. Wypełnisz PIT przez internet za pomocą przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Otrzymanie wkładów w biznesach posiadających indywidualność prawną za wkład płatniczy (na przykład za gotówkę) zobowiązuje nas do wysłania do Biura Fiskalnego Pit-38 dopiero w momencie zbycia udziałów. Ich objęcie nie formuje wskutek tego zysku obliczanego na PIT 38. Twój formularz PIT-39 prawidłowo i szybko rozliczy nasz program do PIT. Zrobisz to w takiej w formie, jakiej tylko zechcesz – przez internet online wyślesz wypełnione zeznanie wprost do Urzędu Skarbowego. Baza programu zawiera niezbędne druki i załączniki. Rozlicz i wypełnij PIT-39 przez nasz program – naprawdę warto.

Za asystą niniejszego programu do Pity 2013 rozliczenia rocznego za rok 2012 dokonało aż milion podatników. Opisywany program był polecany przez wielu Polaków ze względu na przyjazny interfejs oraz pomoce w wypełnianiu PIT wbudowane w program. Za pomocą omawianego program PIT Polacy mieli również możliwość posłania PIT przez internet prosto do Urzędu Podatkowego. Ta funkcjonalność w zdecydowany sposób uprościła Polakom rozliczanie się z Fiskusem. Przesyłanie deklaracji PIT poprzez globalną sieć Internet jest de facto ekspresowe i komfortowe z oprogramowaniem PITy 2013, starczy kilka kliknięć i twoje zeznanie trafia do Urzędu Fiskalnego. Podanie danych autoryzujących jest ostatnim etapem składnia rozliczenia przez Internet. Do danych tych zalicza się: identyfikator podatkowy: PESEL – dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, NIP – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, kwotę przychodu wykazaną w rozliczeniu PIT za rok poprzedni, imię i nazwisko podatnika, datę urodzenia podatnika.

Program pity

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik opodatkowany ryczałtem nie zgłosił zrezygnowaniu z firmy lub nie przeprowadził wyboru innego wariantu objęcia opodatkowaniem, domniemywa się, iż w dalszym ciągu prowadzi firmę objętą opodatkowaniem lub wynajem w postaci podatku zryczałtowanego od przychodów. Do druków PIT 38 nie ma druków dodatkowych w formie załączników, oprócz druczku PIT/ZG, który składają ci podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym spoza granicy kraju uzyskały dochód. Istnieje co niemiara zalet które wynikają ze złożenia deklaracji w postaci elektronicznej. Trzeba wymienić wśród nich przede wszystkim: gwarancja poprawności składanej deklaracji, ochrona środowiska, łatwość wypełnienia, niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej, oszczędność czasu, otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu, szybszy zwrot nadpłaty, bezpieczeństwo przesyłanych danych.

Darmowy program pity

Ogromną zaletą programu PITY 2013/2014 jest możliwość rozliczenia się przez internet online. Program łączy się z systemem e-deklaracje (oficjalny system Ministerstwa Finansów) i umożliwia złożenie PIT przez Internet. Po prawidłowym dostarczeniu e-deklaracji dostajemy dokument UPO, który należy zapisać na dysku (jest to oficjalne potwierdzenie wysłania formularza, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Z pomocą aplikacji Pity 2014 możemy utworzyć blankiety PIT 37, Pit-38, PIT 36L, Pit-39, Pit-36, Pit 28 oraz pełną paletę załączników, a w dalszym ciągu wydrukować albo oddać gotowe formularze PITY za 2014 przez Internet. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
 • lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym
.

program pit 28 2013

Darmowy program rozliczania pit

PITY 2013 jest często aktualizowany, a dzięki mechanizmowi automatycznej aktualizacji przez Internet użytkownik ma zawsze aktualne oprogramowanie księgowe. Rozliczenia podatkowe nie są prostą sprawą i warto poświęcić im więcej uwagi. Jeśli nie czujemy się na siłach rozliczyć swoje PITy samodzielnie, możemy zwrócić się do osób wykwalifikowanych lub skorzystać z pomocy dostępnych w sieci programów rozliczeniowych. Na stronie epodatki.eu możesz utworzyć zeznanie PIT 2013 przez internet. Wystarczy wyłącznie wejść tutaj, wybrać druk podatkowe, które chcesz przygotować i rozliczysz się z podatku. Możesz też zastosować z systemu e-deklaracje, dzięki czemu pościelesz PIT prosto do Urzędu Fiskalnego.

pit 36 program 2014

E-deklaracje program

Warto skorzystać z naszego programu do PIT, dzięki któremu wypełnianie i rozliczanie jest proste i szybkie. Wypełnij zeznanie poprzez program lub w trybie online, a następnie przez internet wyślij wprost do fiskusa. Jednym kliknięciem, bez wychodzenia z domu! Zamiarem twórców Programu PITy 2013 było stworzyć bezpłatne narzędzie komputerowe o zoptymalizowanym działaniu, które będzie służyło jak największemu gronu podatników. Dlatego też jest to aplikacja dostępna w sieci, gdyż w ten sposób każdy podatnik może bez przeszkód z niej skorzystać. Przed rozliczeniem e-deklaracji należy szykować się na podanie dodatkowych danych identyfikacyjnych: data urodzenia, numer PESEL – jeśli podatnik ten numer posiada, kwota przychodu wskazana w zeznaniu podatkowym bądź rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składany jest dokument w formie elektronicznej, pierwsze imię, nazwisko.

Przedstawiony program PIT przez internet to przede wszystkim: - prostota - zbudowaliśmy aplikację tak, aby nie sprawiła nikomu problemu, nawet osobom mało fachowym w posługiwaniu się komputerem, - uniwersalność- opisywany program do PIT obsługuje dowolne dostępne formularze PIT wraz z załącznikami, - wygoda - z naszą aplikacją masz możliwość wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego- nie trać więc więcej czasu na stanie w kolejkach, - bezpieczeństwo- aplikacja sama dokona za Ciebie wszelkich rachunków, a dodatkowo będzie krok po kroku instruować Cię co wpisać w danej rubryce. Zeznanie PIT-39 wypełniany jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość lub związane z nią prawa nabyte. Trzeba wszelako odnotować, że do rozliczenia podatku na podstawie PIT-39 kwalifikuje się sprzedaż nieruchomości w okresie 5 lat od jej wybudowania lub nabycia. Oznacza to, że w 2014 roku podatnicy nie będą musieli zapłacić podatku, kalkulowanego w deklaracji PIT-39, od sprzedaży nieruchomości lub praw nabytych, które zbudowane lub kupione zostały w 2008 r. Do bardzo popularnych formularzy PIT rocznych należą: Pit 37, Pit-36, PIT 28.

2014-03-29

 PITY 2014 rok

Wypatrujesz dobrego i gratisowego programu do deklaracji PIT-37? Doskonale trafiłeś! Z myślą o polskich podatnikach przygotowaliśmy szybką, intuicyjną i co najważniejsze bezbłędną aplikację do wypełniania PIT-37. Mój program możesz zarówno pobrać na własny komp, jak i uruchomić przez internet (program pit-37 online). Obie wersje funkcjonują w taki sposób. Od Ciebie zależy, z której jest Ci wygodniej skorzystać. Za pomocą przedstawianego programu wypełnisz nie tylko PIT-37, ale również inne zeznania podatkowe wraz z załącznikami. Podsumowując za pomocą przedstawianego programu do PIT wypełnisz ZAP 3, PIT/ZG, PIT-2K, PIT-39, PIT-28, PIT-37, NIP 2, PIT-38, PIT-36l, PIT/O, PIT/B, PIT-36 i wszystkie inne załączniki do zeznań podatkowych. Pit-39 jest to formularz PIT dotyczący zysku uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości kupionych lub wybudowanych w latach 2009-2014. Na rynku jest niemało programów do rozliczenia zeznań PIT. Tylko program PITy 2013/2014 rozliczampodatki.pl pozwala na złożenie skomplikowanych rozliczeń podatkowych PIT bez potrzeby odwoływania się do długich instrukcji, czytania skomplikowanych artykułów. Fachowcy tmxp.pl przeczytali ustawy za Państwa i zadają jedynie łatwe pytania, na jakie może odpowiedzieć dowolna osoba nie mająca rozległego pojęcia o podatkach.

Rozliczenie roczne 2013 online

Na niniejszej witrynie tmxp.pl znajdują się zeznania PIT-37 wymagane do rozliczenia PIT 2013/2014. Za ich pomocą możesz rozliczyć się z podatku za 2013 rok w 2014 roku. Pamiętaj, że PIT-37 musisz oddać do 30 kwietnia 2014 roku. Możesz utworzyć PIT ręcznie lub skorzystać z darmowego programu do PIT. Wskazując jako metodę objęcia opodatkowaniem ryczałt ewidencjonowany nie dasz radę się kalkulować razem też z przychodów objętych podatkiem poza podatkiem zryczałtowanym, na przykład podatkiem 18% podług skali podatkowej. Podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych, mają prawo do umniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania (wyjątek stanowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa). Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wypełniające formularz PIT 37, naliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, zgodnie ze skalą podatkową.

Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. System e-Deklaracje przyjął do końca grudnia 2013 roku ponad 39 mln. dokumentów w formie elektronicznej. Jak co roku, 1 stycznia rozpoczyna się nowy okres rozliczeń z urzędem skarbowym. Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej. Załączniki do PIT-36. Istnieje bardzo szeroki katalog dodatków powiązanych z formularzem PIT-36. Składając deklarację w tej formie może być wymagane dołączenie druku:- PIT/Z – składany przez osoby korzystające z kredytu podatkowego, - PIT/D – podczas odliczania od dochodu lub podatku kwot wynikających z wydatków mieszkaniowych (w przypadku ulgi odsetkowej należy również dołączyć PIT-2K), - PIT/M – wykazując dochody małoletnich dzieci, rozliczanych łącznie z rodzicami, - PIT/ZG – w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy, - PIT/O – informując o stosowanych ulgach od dochodu lub podatku (np. ulgi na Internet, na dziecko), - PIT/B – w przypadku informowania o dochodzie lub stracie z pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku formularza PIT-37 podatnik nie może prowadzić działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, nie ma też możliwości obniżenia dochodu o straty z lat ubiegłych. Doliczanie dochodu małoletniego dziecka również nie jest możliwe.

Pit 2013 on line

Uwzględniając profity niepełnoletniego potomka (jeśli nie musi ono przygotować deklarację PIT oddzielnie, na odrębnym od rodziców druku PIT), powinno się w zamian standardowego Pit-37 złożyć Pit-36. Sprzedanie nieruchomości w ciągu roku podatkowego skutkuje tym, iż składając zeznanie czeka nas wypełnienie i rozliczenie formularza PIT-39. Jednak wcale nie każdorazowo taka transakcja objęta jest podatkiem. Tylko niektórzy z podatników, sprzedający na rynku mieszkaniowym rozliczają się z fiskusem poprzez druk PIT-39, bowiem chodzi konkretnie o transakcje dokonane w przeciągu ostatnich pięciu lat. Za rok 2014 rozliczymy się zatem z zakupu lub budowy mieszkań w okresie lat 2009-2013. W przypadku druku PIT-39 dodatkowym obowiązkiem podatkowym obłożone są transakcje dotyczące praw majątkowych. Na ten typ formularza obowiązuje stawka procentowa w wysokości 19% i nie ma nią wpływu żaden zewnętrzny czynnik. Druk pit 28 mogą przygotować też osoby, które w danym roku podatkowym osiągnęły przychody z poddzierżawienia, dzierżawienia, najmowania, podnajmowania, jednakże każda z tych osób, aby skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego musi przedtem złożyć do Urzędu Podatkowego deklarację, w której przekazana będzie chęć wykorzystywania z tej formy opodatkowania.

Pit za 2013 ulgi

Osoby niezwykle najpowszechniej obawiają się deklaracji rocznych, ale najczęściej wypełnianie rocznych zeznań PIT nie jest skomplikowane, tylko w rzadko spotykanych przypadkach przygotowywanie rocznych zeznań PIT rocznych może być trudne. Oprócz aplikacji PIT online oferujemy również standardowy program, który możesz pobrać i zainstalować na własnym komputerze. Za pomocą naszego program tak samo jak w przypadku aplikacji PIT przez Internet masz możliwość wypełnić PIT-38, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-39, PIT-40. Na rozliczampodatki.pl dowiesz się wszystkiego na temat deklaracji PIT-37 2013/2014. Na naszej stronie odszukasz także bezpłatny program, za którego pomocą sporządzisz PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-37, PIT-39, PIT-36. Wykonaj z nami PIT za 2013 rok przez internet!

Pit 2013 online

W programie PITy 2013/2014 rozliczampodatki.pl do rozliczenia przychodów ujętych w PIT 2014 w terminie 1 styczeń 2014 – 30 kwietnia 2014 wypełnisz ponadto dowolne druki aktualne od 1 stycznia 2014 kompletnie za darmo: D, PIT 36L, Z, PIT 37, ZAP3, PIT 28, O, PIT 28/A, ZG, PIT 39, PIT 28/B, PIT 36, PIT/B, NIP 7, 2K, PIT 38. W roku 2014 składamy rozliczenie podatkowe za dochody osiągane w 2014 roku. Podatnicy rozliczający się z PIT-37 zobligowani są do złożenia deklaracji podatkowej do 30 kwietnia 2014 roku. Deklarację podatkową opartą o druk PIT-39 powinno się złożyć w Urzędzie Skarbowym najpóźniej do 30 kwietnia 2014 roku. Deklarację podatkowe mamy prawo oddać samodzielnie, pocztą, a także od niedawna również drogą elektronicznę. Możliwe od 2008 roku jest przekazywanie zeznań skarbowych przez net. Taką możliwość również daje opisywany darmowy program do PIT.

druk pit 36l

Zeznanie PIT 36 rozliczenie 2013/2014. Formularz PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. W poniższym tekście przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące tej formy rozliczenia podatkowego. Za pomocą Programu PITy 2013 można rozliczyć każdą formę opodatkowania:

 • karta podatkowa
 • ryczałt ewidencjonowany
 • podatek liniowy
 • skala podatkowa
Zeznanie PIT 36 rozliczenie 2013/2014. Deklaracja PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. W poniższym tekście przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące tej formy rozliczenia podatkowego.

pit 38 2014

Jest to zarazem sposób na obniżenie własnej podstawy podatku pit 28 2014.

2014-03-27

Program PIT 2014

Przystoi też pamiętać, że PIT-39 wypełnia się również w przypadku sprzedaży: - udziału w nieruchomościach, - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zarówno mieszkaniowego jak i użytkowego, - prawa do wieczystego użytkowania gruntów, - prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Wśród odliczeń zmniejszających bezpośrednio wysokość podatku dochodowego, możemy wymienić ulgę prorodzinną oraz opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Znaczenie tych odliczeń jest bardzo istotne, gdyż mogą one znacznie obniżyć wysokość należnego podatku. Podatnik, któremu przysługuje prawo do uwzględnienia ich w zeznaniu rocznym powinien umniejszyć podatek o odpowiednią kwotę. Zeznanie PIT-28 najłatwiej wypełnić za pomocą bezpłatnego programu do PIT-28. Prezentowana aplikacja automatycznie podpowie Ci co wpisać w danej kolumnie, a także dokona za Ciebie wszelkich wymaganych obliczeń. Zredukuje to zdecydowanie możliwość popełnienia błędu podczas wypełniania zeznania podatkowego. Pobierz program do PIT 28 i rozlicz się z ryczałtu w ciągu kilku minut. Możesz również wypełnić PIT-28 przez internet.

Pity za rok 2013

Przedstawiony program do PIT za 2013 rok zdecydowanie ułatwia rozliczenie się z podatku za poprzedni rok. Dla osób, jakie są tymczasem zielone w tematyce skarbowej skonstruowaliśmy informatory do wypełnianie PITów. Dla druku PIT-39 istnieje możliwość upustu, którym jest popularna ulga mieszkaniowa. W przypadku przeznaczenia części dochodu na własne cele mieszkaniowe skorzystamy z niej np. w przypadku remontu. W przypadku, gdy jeden ze współmałżonków rozlicza się ze swojej działalności gospodarczej, zaś drugi uzyskuje dochód, rachowany na innym formularzu, składają oni wspólną deklarację PIT-36.

e-pity to znakomity sposób na szybką i tanią wysyłkę zeznań PIT do Urzędu Skarbowego poprzez globalną sieć Internet, każdy da radę w ten sposób przesłać formularz PIT stosując nieodpłatny program Pity 2014. By złożyć formularz PIT-28 i skorzystać z ulgowego opodatkowania najpierw trzeba złożyć deklarację do Fiskusa, w której wyrażona będzie chęć skorzystania z tej formy rozliczenia podatkowego. Wówczas zostaną sprawdzone wszystkie informację o danym podatniku oraz czy spełniają oni wszelkie wymagania. Jeżeli jeden z małżonków (małżonkowie) od przychodów z tytułu umów najmu lub innych umów o podobnym charakterze opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie nie korzysta (nie korzystają) z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c ustawy albo w ustawie ryczałtowej albo w ustawie o podatku tonażowym – może opodatkować się łącznie z małżonkiem.

Pity 2013 online

Czy osoby pozostające w związku małżeńskim zdołają rozliczać się łącznie? Tak, zeznanie PIT-37 umożliwia taki sposób składania zeznania podatkowego. Warto jednak zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami. Co należy zrobić, aby złożyć e-deklarację? Po pierwsze trzeba posiadać komputer wraz z dostępem do sieci internetowej. Ponadto konieczne jest także zainstalowanie darmowego programu Adobe Reader. Jeżeli zdecydujemy się na uzupełnienie formularzy PIT przy pomocy kreatora, będziemy musieli również pobrać i zainstalować program do pitów 2013. Ta profesjonalna aplikacja przeprowadzi nas przez proces wypełniania zeznania podatkowego krok po kroku. Generowaniem formularzy PIT rocznych często trudnią się specjaliści, doradcy podatkowi, księgowi, jakkolwiek nie zawsze jesteś zmuszony do korzystania z ogromnie drogich usług profesjonalistów, posiadając minimum wiedzy podatkowej i wyjątkowy w skali kraju, darmowy program do druków PIT jesteś w stanie utworzyć swoje własne deklaracja samodzielnie, z naszym oprogramowaniem Pit 2014 nie zajmie Panu lub Pani to wiele czasu.

Pity za 2013 rok

Jak już wspomnieliśmy rozliczanie się poprzez PIT-28 oferuje liczną gamę upustów. Nie możemy natomiast rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani też jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Mamy natomiast możliwość przekazania swojego 1% podatku na jakiś cel – mamy tu na myśli organizacje pożytku publicznego. Istnieje także możliwość wysłania swojego zeznania w formie elektronicznej. Wówczas przesyłamy nasze rozliczenie przez internet, również w trybie online. PIT przez sieć globalną to doskonały sposób na dostarczanie deklaracji rocznych PIT do urzędów fiskalnych, nasza aplikacja składa e-pity całkiem automatycznie, zapewniamy, że jest to banalnie łatwe i całkowicie bezpłatne. Co roku musisz złożyć w Urzędzie Fiskalnym deklarację PIT, aplikacja PIT 2014 to znakomity sposób na wykonanie tego ciężkiego obowiązku, sprawdź bezpłatny program w tej chwili.

pity 2013 dodawanie podatnika

Darmowy pit 2013

Dowodem uprawniającym do ulgi na internet jest też dowód przekazu z banku lub bankowe uznanie wpłaty pod warunkiem, że jako tytuł ujęta będzie zapłata za stosowanie internetu. Sporządzenie PIT 2013 przez sieć. Jesteśmy w trakcie sporządzania dla Państwa aplikacji online do wypełniania PIT. Za radą naszego programu internetowego wypełnią Państwo: PIT-28, PIT-36, PIT-39, PIT-37, PIT-38, PIT-36L w 2014 roku rozliczając się za 2013 rok. Niniejsza aplikacja PIT online pomoże Ci nie tylko w obliczeniach, ale dodatkowo przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2013 rok. Nie czekaj dłużej! Już dziś możesz mieć rozliczenie roczne 2013 za sobą. Wypełnij PIT przez internet lub pobierz darmowy program PIT. Niezmiernie najczęściej podstawą rozliczenia PIT-38 jest PIT-8C sporządzony przez maklerskie biuro prowadzące rachunek kapitałowy obywatela.

pit 0 program 2013

Podatnik opłacający podatek rozlicznymi stawkami ryczałtu od przychodów, dokonujący odliczeń od zysków, potrąceń owych dokonuje od każdego wariantu przychodu w takim stosunku, w jakim za rok fiskalny pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnorakimi stawkami w globalnej sumie przychodów. Zagrzewamy do lektury omawianego serwisu oraz do ściągnięcia programu. W naszym serwisie odnajdziesz także druk i formularz PIT 28. Ogólne oraz szczegółowe wytycznej dotyczące PIT 2013 oraz pit 2014 znajdą Państwo w naszych artykułach. W programie PITy 2013/2014 ftpa.pl do rozliczenia przychodów ujętych w PIT 2013 w terminie 1 styczeń 2014 – 30 kwietnia 2014 wypełnisz ponadto wszelkie druki ważne od 1 stycznia 2014 całkowicie za darmo: D, ZG, PIT 37, Z, ZAP3, 2K, PIT 36L, PIT 39, O, PIT 36, PIT 28, NIP 7, PIT 38, PIT 28/A, PIT/B, PIT 28/B.

Do niezwykle popularnych zeznań rocznych należą: PIT-28, PIT 36, PIT-37. Rozliczając się z pomocą deklaracji PIT-37 pamiętajmy, że wysokość naszego podatku możemy pomniejszyć poprzez odliczenie z tytułu darowizn. Dzięki tej uldze możemy odliczyć do 6% naszego dochodu. Załącznik PIT/O zobowiązani są dostarczyć podatnicy, jacy dokonują odliczenia od dochodu. W dodatku tym muszą oni zamieścić kwoty darowizn, wydatki z tytułu użytkowania Internetu itp. Powinni też wstawić kwoty, które odliczają od podatku – wzorem tego jest np. ulga na dzieci. Co ogromnie ważne w dodatku PIT/O nie można wpisywać odliczeń wydatków mieszkaniowych – do tego służą inne załączniki w PIT-37.

2014-03-25

Program Pity za 2014 rok

Program PITy 2013 jest wyposażony w elastyczny kreator, dzięki któremu możesz w wygodny sposób wygenerować odpowiedni dla siebie druk PIT. Jeżeli masz wątpliwości co do wyboru dobrego dla Ciebie formularza podatkowego, poprzez wbudowany mechanizm zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, możesz uzyskać od aplikacji komputerowej pomoc w wyborze odpowiedniego formularza. Wypełnienie formularza PIT-39 winno być dokonane do dnia 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym okresie podatkowym. Rozliczenie w terminie pozwoli nam uniknąć wszelkich kar lub składania korekty. Jeżeli chcesz zdążyć ze złożeniem PIT-39 na czas rozlicz i wypełnij go przez nasz program. Program do PIT pozwoli zrobić Ci to szybko i sprawnie, unikniesz błędów w wyliczeniach. Wypełnianie PIT-39 przy pomocy naszego programu jest naprawdę proste a możliwość wysłania go do Urzędu Skarbowego przez internet zaoszczędzi Ci mnóstwo czasu. Dokonasz tego przez program na dysku lub w trybie online. Blankiet PIT-28 najłatwiej wypełnić za pomocą gratisowego programu do PIT-28. Omawiana aplikacja automatycznie podpowie Ci co wpisać w danej kolumnie, a także dokona za Ciebie wszelkich wymaganych obliczeń. Zredukuje to zdecydowanie możliwość popełnienia błędu podczas wypełniania zeznania podatkowego. Pobierz program do PIT 28 i rozlicz się z ryczałtu w ciągu kilku minut. Możesz również wypełnić PIT-28 przez internet.

Program do rozliczania pitów za 2013

Płatnik, który sam nie składa deklaracji powinien udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji np. doradcy podatkowemu i złożyć we właściwym dla niego urzędzie skarbowym w formie papierowej formularz UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfi kowanego za pomocą ważnego kwalifi kowanego certyfikatu). Jedno upoważnienie wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych. Ulgę na dzieci wypełni osoba opodatkowana na skali podatkowej (PIT 37, PIT 36). Pit-36l obejmuje wyłącznie podatników rozliczających deklaracje PIT z dochodów z tytułu prowadzenia własnego biznesu.

Program Pity 2014 robi kalkulacje, a użytkownik musi wprowadzić wyłącznie kluczowe pola. Użytkownik nie musi nawet mieć informacji odnośnie do odpowiedniego Urzędu Podatkowego, wskazuje go wyłącznie z bazy danych. Rozliczenie druku PIT-37 za 2013 pozwala podatnikom skorzystanie z szeregu ulg i odliczeń. Możemy między innymi odliczyć od podatku ulgę internetową, ulgę prorodzinną, ulgę rehabilitacyjną oraz wiele innych. Z ulg możemy skorzystać wypełniając należyte apendyksy PIT 2013. Formularz PIT-37 dotyczy profitów osiąganych i przeliczanych z pośrednictwem pracodawców.

Program do obliczania pitów 2013

Druk PIT-38, w rozróżnieniu od np. niezwykle powszechnego zeznania PIT-37, może wymagać wyłącznie jednego załącznika pod postacią PIT/ZG. Umieszcza się w nim dane o wielkości dochodów z zagranicy i o zapłaconym podatku w danym roku skarbowym. Stworzyliśmy dla Państwa gratisowy program do rozliczania druku PIT-37 za rok 2013. Za pomocą naszego programu rozliczą Państwo szybko i co najważniejsze - idealnie nie tylko PIT-37, ale również inne rodzaje zeznań podatkowych (PIT-38, PIT-28, PIT-39, PIT-36). Niniejsza aplikacja do rozliczania pitów obsługuje również wszelkie możliwe załączniki do PIT - na przykład: PIT 0, PIT/ZG, PIT/B. Stworzyliśmy dla Państwa bezpłatny program do rachowania druku PIT-37 za rok 2013. Za pomocą prezentowanego programu rozliczą Państwo szybko i co najważniejsze - perfekcyjnie nie tylko PIT-37, ale również inne rodzaje zeznań podatkowych (PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-36). Nasza aplikacja do rozliczania pitów obsługuje również wszelkie możliwe załączniki do PIT - na przykład: PIT 0, PIT/ZG, PIT/B.

Program do pitów za 2013

Wysyłanie formularzy PIT poprzez sieć globalną jest naprawdę bezzwłoczne i komfortowe z programem PITy 2013, wystarczy kilkanaście sekund i twoje zeznanie trafia do Ministerstwa Finansów. Blankiet PIT-36 za 2013. Powyżej wymienione osoby, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, muszą skorzystać z formularza PIT-36. Druk ten dostępny jest poniżej. Ulgę prorodzinną wygeneruje podatnik która opodatkowany jest na zasadach ogólnych (PIT-37, PIT-36).

pit zg 2013

Pity 2013 program do pobrania

Jak najłatwiej wypełnić PIT i dokonać odliczyć ulgę na internet? Najprostszym sposobem na to jest skorzystanie z darmowego programu do PIT, w którym znajdują się wszystkie niezbędne druki, takie jak: PIT-40, PIT-36L, PIT-28, PIT-39, PIT-38, PIT-36, PIT-37, a także wszystkie niezbędne załączniki do tych deklaracji. Twórz druk roczny PIT z naszym softwareem Pity 2014. Podatnicy ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów nie potrącają ulgi na dzieci. Inne obowiązujące w tym momencie ulgi mogą odliczać od pokazanej sumy podatku.

pit 36 druk 2014 program

Program do rozliczania pitu 2013

Obywatele wybitnie najczęściej obawiają się deklaracji rocznych, ale najpowszechniej rozliczanie rocznych deklaracji PIT nie jest problematyczne, tylko w specyficznych przypadkach rozliczenie rocznych zeznań PIT rocznych może stać się skomplikowane. Ulga na dzieci w PIT 2013. Przemiany dotyczą sposobu rachowania PIT prawie w każdym roku. W PIT 2014 nadejdzie między innymi bardzo poważna przemiana dotycząca ulgi na dzieci. Opisywane nowelizacje będą posiadać moc prawną dopiero w przypadku szacowania się za rok 2013, ale wskazane jest już dziś się z nimi zaznajomić. Wypatrujesz dobrego i bezpłatnego programu do zeznania PIT-37? Doskonale trafiłeś! Z myślą o polskich podatnikach przygotowaliśmy szybką, intuicyjną i co najważniejsze bezbłędną aplikację do wypełniania PIT-37. Wymieniony program możesz zarówno pobrać na własny komp, jak i uruchomić przez internet (program pit-37 online). Obie wersje funkcjonują w taki sposób. Od Ciebie zależy, z której jest Ci wygodniej skorzystać. Za pomocą przedstawianego programu wypełnisz nie tylko PIT-37, ale również inne zeznania podatkowe wraz z załącznikami. Podsumowując za pomocą naszego programu do PIT wypełnisz PIT/ZG, PIT-37, PIT/O, PIT-36l, ZAP 3, NIP 2, PIT-28, PIT-2K, PIT/B, PIT-39, PIT-38, PIT-36 i wszystkie inne załączniki do zeznań podatkowych.

W oprogramowaniu PitY 2014 nabędziemy wiadomości dotyczące przypisania wszelkiego z PITów, dogłębne wiadomości odnośnie ulg oraz inne takie jak choćby wielkości kosztów uzyskania przychodu lub wysokości kwotowe pułapów obniżek podatkowych. Przekazywanie Pitów poprzez internet wydaje się być skomplikowaną sprawą, ale tak de facto to nic trudnego. PIT 37 jest głównym drukiem PIT wysyłanym poprzez pracowników, zleceniobiorców i innych, za jakich zaliczki na podatek wylicza i podejmuje pracodawca nawet w razie, gdy korzysta się w zeznaniu PIT w roku 2014 z ulg i odliczeń.